GARANTIE

Informatie rondom garantie & retour

Fiets-boek.nl hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd per telefoon of per mail.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (14) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

De meldingstermijn is dus zeven (14) werkdagen.

Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening.

Fiets-boek.nl vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

© Fiets Boek Fietsenwinkel Amersfoort